Prezentace obhájených prací

Bakalářské práce

2009
Modely mechanismů pro 3D animaci
2010
Řízení modelu nekývavého jeřábu
Simulace pohybu člověka na skákadle
2011
Simulační model vozu Formule Student ČVUT
Simulační model malého mobilního robota
2012
Paralelní kinematické struktury
2013
Mechanismy rozvodů páry na lokomotivách
Nelineární řízení plachetnice
Kinematické a dynamické řešení rovinného mechanismu
Modelování poddajných soustav s použitím redukovaných subsystémů
Syntéza mechanismu polohování zádového dílu zdravotnického lůžka
2015
Kinematic analysis of cinema dolly
Mechanismus vztlakové klapky křídla

Diplomové práce

2005
Syntéza různých řízení mechanismu s redundantní paralelní kinematikou Sliding Star
Řízení modelu koule na tyči se třením
Nelineární řízení magnetického ložiska
Implementace řízení TeachRobota
Syntéza řízeného pérování jízdního kola
Simulátor vozidla
2006
Prostředí pro programování pohybu manipulátorů
Řízení polohy vozíčku na tyči při snímání polohy CCD kamerou
Kinematická syntéza mechanismu s redundantní paralelní kinematikou
Syntéza trajektorie mechatronických systémů s nedostatkem pohonů
Aktivní tlumení vibrací piezoaktuátorem s měřením vibrací laserovým interferometrem
Návrh řízení torzního magnetoreologického hltiče
Vliv nelinearity na modální analýzu mechanické soustavy
Syntéza a optimalizace mechanismu s paralelní kinematikou
Dynamický model prostorového lanového manipulátoru a jeho řízení
Vliv nelinearity pérování na míru nelineárního řízení čtvrtauta
Dynamický model poddajného mechanismu Trijointu s řízením
2007
Simulace chůze člověka po lávce
Návrh a simulace řízení Octapodu
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla
Simulační model řízeného poddajného obráběcího stroje Sliding Star
Plně aktivní podvozek automobilu
2009
Model mechanismu stěrače se třením
2010
Symbolické generování pohybových rovnic pro soustavy poddajných těles
2012
Obrábění robotem se zpětnovazební tuhostí
2013
Optimalizace fyzikálních simulačních modelů automobilových tlumičů
2014
Lanový HexeSphere
Simulační model a identifikace voice coil servopohonu
Pokročilé algoritmy experimentální modální analýzy
2015
Řízení kinematické struktury sliding delta
Optimalizace mechanických vlastností mechanismu TetraSphere
Simulační modely tlumičů a jejich identifikace

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze