ZDI

Znalostní a datové inženýrství

doc. Ivo Bukovský

Některé podklady na hodiny jsou v Jupyter Notebooku a lze je nalézt v online složce zde.

Z fakultní sítě by jste měli vidět složky i podsložky včetně souborů, mimo fakultní síť doporučuji nainstalovat VPN, ev. mi napište.

Jupyter Notebook soubory:

ZDI notes 1

PDF verze:

ZDI notes 1.pdf

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze