UI

Umělá Inteligence

doc. Ivo Bukovský

Umělá inteligence 2313027 , 1+0, Z (Mechatronika)
Jupyter notebooks here

Umělá inteligence 2312014 , 2+0, KZ (P4.0)

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze