Kontakt

Kontaktní údaje

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Odbor mechaniky a mechatroniky
Technická 4
Praha 6
CZ-166 07

Vedoucí odboru: Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
WWW: mech.fs.cvut.cz, www.mechatronics.cz
Email: mechanika [at] fs [dot] cvut [dot] cz
Tel: +420 22435-7420

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze