Tomáš Vampola

osoba

Kontakt:

Tel: +420 22435-7244
E-mail: Tomas.Vampola@fs.cvut.cz
Kancelář: Dejvice, A2-154

Výuka předmětů:

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze