Pavel Steinbauer

osoba

Kontakt:

Tel: +420 22435-7568
E-mail: Pavel.Steinbauer@fs.cvut.cz
Kancelář: Dejvice, A2-155

Výuka předmětů:

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze