Petr Beneš – Mechanika III kombi

Zadání DÚ a výsledky testů:

 • seznam
 • 1. DÚ (dole na stránce – zadání je shodné s ME III, z obrázkové části je to ten poslední obrázek označený „Dy“ – dynamika)
  • netrvám na výpočtu v Matlabu
  • referát musí obsahovat uvolnění těles, sestavení N-E rovnic a obrázek s popisem vektorové smyčky – viz. strany 1, 5, 6
  • pokud odevzdáte funkční program, stačí k němu jen obrázky s uvolněním těles
 • 2. DÚ – ME III A (dole na stránce)
  • cílem je sestavit VPR – vzor
  • netrvám na integraci v Matlabu
  • pokud budou kinematické rovnice příliš složité pro výpočet derivací, tak výpočet alespoň naznačte
 • 2. DÚ – ME III (dole na stránce)
  • pokyny jsou součástí zadání
 • 3. DÚ (dole na stránce)
  • vzorový příklad
  • program v Matlabu
  • samotné volné kmity řešit nemusíte, stačí celkové řešení

Neoficiální výukové podklady:

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze