Zájemci o studium

Stručně | Obory | Přijetí

Diplomové a bakalářské práce – témata

Témata je třeba chápat jako rámcová, jejich konkrétní zaměření bude doladěno podle zájmů, schopností a odborné orientace řešitele. Problematika skrytá za jednotlivými rámcovými tématy je navíc dostatečně široká, takže uspokojí i více řešitelů. Například tedy v rámci tématu Mechanismy v běžném životě může řešit sportovní nadšenec návrh trenažéru pro badminton i filmový fanoušek kinematické řešení pohybu kamery. Podívejte se na ukázky obhájených bakalářských a diplomových prací.

Seznam témat vypsaných pro akademický rok 2016/2017

Témata oborových projektů a bakalářských prací 2016/2017

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze