Výuka

Předměty | Témata prací | Vyhlášky

V sekci PŘEDMĚTY naleznete seznam předmětů, které jsou zajišťovány odborem mechaniky a mechatroniky.

Vše, co se týká náplně předmětu, doporučené literatury, podmínek zápočtu  a ostatních obecných informací je shrnuto ve vyhláškách.

Témata prací, které lze absolvovat ať při studiu, či formou bakalářských či diplomových prací lze nalézt na samostatné stránce s tématy prací.

 

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze