P.Beneš – MeTe

Zadání DÚ:

 • seznam s čísly zadání
 • zadání referátů (dole na stránce – zadání je shodné s denním studiem, pro zápočet požaduji dva referáty ze tří)
 • 1. DÚ – statika
 • 2. DÚ – kinematika
  • vypočítejte počet stupňů volnosti mechanismu
  • určete počet nezávislých smyček
  • sestavte vektorové rovnice pro všechny nezávislé smyčky
  • vektorové rovnice rozepište do složkových rovnic
  • sestavte Jacobiho matice Jz, Jq a vektor jqz
  • vyjádřete polohový vektor a souřadnice bodu L
  • vzorový příklad
 • 3. DÚ – dynamika
  • vzorový příklad
  • nemusíte dělat amplitudovou ani fázovou charakteristiku ani síly do rámu

Neoficiální výukové podklady:

 

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze