Výsledky

Bližší informace k výsledkům projektů, výzkumu a vývoje lze získat od řešitele projektu, případně prostřednictvím sekretariátu odboru.

Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze