Stat. Mech.

Statistická Mechanika

doc. Ivo Bukovský

new:  S Pythonními notesy
také můžete bez instalace Pythonu pracovat na našem/vašem serveru zde . Heslo se dozvíte na hodině. (případné blechy mi prosím napište emailem-děkuji)

Jinak, podklady na cvičení lze nalézt v online složce zde.

Z fakultní sítě by jste měli vidět složky i podsložky včetně souborů, mimo fakultní síť doporučuji nainstalovat VPN, ev. mi napište.

Pokud si soubory *.ipnb stáhnete a otevřete v Jupyter Notebooku nebo v jeho online verzi, tak získáte interkativní dokument se zadáním, vzorci, obrázky, atd i živými výpočty v Pythonu (zdarma, instalace např. distribuce Anaconda).

Jupyter Notebook soubory:

notes 0 – kombinatorika
notes 1 – kombinatorika a pravděpodobnosti
notes 2 – náhodná diskrétní veličina, binomické rozdělení
notes 3 – náhodná spojitá veličina, normální rozdělení
notes 4 – testování hypotéz, χ2-Test


Stránky odboru mechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze